Stowarzyszenie BOSIP
 BOSIP Sp. z o.o.
 Ekspertyzy
 informatyczne

 Wydawnictwo


telefon
618 767 565

fax
618 756 973

adres:
ul. R. Maya 18
61-371 Poznań

email:
poczta@bosip.pl

godziny pracy biura:
od pon od pt
od 8.00 do 17.00


Czym jest mediacja
   Mediacja jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu uzyskanie konsensusu. Mediator nie rozstrzyga, lecz pomaga w osiągnięciu porozumienia.

Ile trwa mediacja
   Do 1 miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu. Rozstrzyga sąd. Opłata sądowa: 5 proc. wartości sporu plus koszty postępowania sądowego.

Podstawa prawna
O   d 10 grudnia 2005 r. mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, handlowych, także w prawie pracy dopuścił znowelizowany kodeks postępowania cywilnego (ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 172, poz. 1438).