Stowarzyszenie BOSIP
 BOSIP Sp. z o.o.
 Ekspertyzy
 informatyczne

 Wydawnictwo


telefon
618 767 565

fax
618 756 973

adres:
ul. R. Maya 18
61-371 Poznań

email:
poczta@bosip.pl

godziny pracy biura:
od pon od pt
od 8.00 do 17.00


Mediator mgr inż, Bartłomiej Butlewski, Poznań mgr inż. Bartłomiej Butlewski urodził się w Poznaniu, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1985 r.), zawód magister inżynier informatyk, ukończył studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (1987 r.), jest prezesem zarządu BOSIP Spółka z o.o., jest autorem kilkunastu dużych systemów informatycznych działających w ponad stu przedsiębiorstwach, jest również biegłym sądowym informatykiem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz mediatorem sądowym wpisanym do wykazu instytucji i osób godnych zaufania przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Był sportowcem klubu "START" w latach 1978-87 w sekcji niepełnosprawnych pływaków. Wielokrotnie zajmował medalowe miejsca w mistrzostwach Polski inwalidów w pływaniu. Należał również do sekcji niepełnosprawnych żeglarzy przy Jachtklubie Wielkopolski. W roku 1998 Bartłomiej Butlewski kandydował do Senatu RP, co stanowiło ukoronowanie jego wieloletniej działalności w obronie interesu osób niepełnosprawnych. Jest żonaty, ma jednego syna - studenta Politechniki Poznańskiej . Jego hobby to: penetrowanie zagadnień prawa i rozstrzyganie wątpliwości prawnych na drodze sądowej, czytanie książek, słuchanie muzyki, gra w brydża, wiejska rekreacja i pływanie.