Stowarzyszenie BOSIP
 BOSIP Sp. z o.o.
 Ekspertyzy
 informatyczne

 Wydawnictwo


telefon
618 767 565

fax
618 756 973

adres:
ul. R. Maya 18
61-371 Poznań

email:
poczta@bosip.pl

godziny pracy biura:
od pon od pt
od 8.00 do 17.00


Przebieg mediacji
   Postępowanie mediacyjne rozpoczyna się, gdy mediator przyjmuje sprawę. Następnie spotyka się z każdą ze stron i wyjaśnia zasady mediacji (spotkanie informacyjne). Zazwyczaj trwa to około godziny. Potem dochodzi do sesji mediacyjnych (przy mediacji bezpośredniej spotykają się razem obie strony konfliktu i mediator, a przy mediacji pośredniej - mediator spotyka się raz z jedną, raz z drugą stroną). Sesje trwają od 2 do 4 godzin. Ich ilość i czas trwania zależą od tego jak skomplikowany jest spór i jakie jest nastawienie stron na osiągnięcie porozumienia.    Mediacje odbywają się w lokalu, znajdującym się w budynku biurowym (nie jest to ani mieszkanie, ani budynek z siedzibą organów ściągania lub sprawiedliwości), posiada zaplecze, poczekalnię, obsługę biurową, bliski przystanek tramwajowy; budynek oznaczony jest dwoma szyldami "MEDIATOR", przed wejściem istnieje parking. Pokój, w którym przeprowadza się mediację, jest bardzo przestronny i wygodny dla uczestników mediacji. Mediacje przeprowadza się na ogół w godzinach pracy (urzędowania), choć niekiedy przedłużają się one na godziny popołudniowe. Na życzenie stron mediacji zawsze istniała i istnieje możliwość doboru godziny oraz terminu mediacji wygodnego dla wszystkich jej uczestników.