Выпрямление змея (Всеправазащищены)     
Р Е Ц Е Н З И И

1.
   Не знаю, что можно написать в нескольких предложениях. В голове полная неразбериха. Последние две недели был поглощен читанием рабочей версии «Выпрямлением змея». Это повесть обо всем. Умопомрачение. Читая ее, нельзя не думать, не переживать. Сюжет так себе, но последовательность и детали – на медаль. Некоторые моменты описаны великолепно. Язык и лексика также отлично. Рекомендую ли эту книгу? Безусловно, особенно тем читателям, которые умеют дружить с хорошей книгой.

(-) имя и фамилия читателя для сведения издателя2.
   Отличная книга. Сильная. Я под впечатлением прочитанного. Эффектно описанные герои необычайно выразительны, а жизненные ситуации, которые раскрывает автор, очень реалистичны. Чем дальше читаешь, тем большие сомнения испытываешь по отношению к уже созданному образу данного героя. Прекрасный, свободный разговорный стиль. Я прочитала много книг, но такой, представляющей затрагиваемые в ней проблемы, еще не приходилось. Рекомендую зрелым читателям познакомиться с этой повестью.

(-) корректор-иллюстратор3.
   «Выпрямление змея» - это книга не для всех. Нет в ней острых сюжетных действий, не держит в напряжении, но постепенно напряжение нарастает, в связи с чем читатель уже не хочет прерывать дальнейшего чтения. Под прикрытием и наряду с достаточно сильным, порой даже нецензурным содержанием, автором укрыт философско-бытовой слой повести, который, собственно, и явлется ее основной сутью. Книга определенно необычная, стоящая того, чтобы рекомендовать ее серьезному читателю.

(-) Читательницa4.
   Прочитал вчера все, что было на этом сайте и скажу корото: я под впечатлением прочитанного. Должен ПОЗДРАВИТЬ твоего мужа, это хорошая книга, прекрасно написана, у Бартека так называемое легкое перо и читается его книга замечательно. Заказываю экземпляр и расчитываю на дарственную подпись. Всего доброго.

(-) Богуслав Трошчиньски, г. Сважендз5.


   Прочитал эту книгу на одном дыхании. Рекомендую всем желающим познакомиться с жизненными и необычными историями. Книга написана отличным от большинства других образом. А если кто-то еще любит немного пикатности, то тем более рекомендую. Жду выхода в свет следующей книги.

(-) Aдам Силецки, г. Познань6.


   Onegdaj (ĹĽe uĹĽyjÄ™ ulubionego sĹ‚owa narratora o czym napiszÄ™ później) postulowaĹ‚am w otwartym liĹ›cie do Jacka Dehnela o niemarnowanie talentu na opowiadania i napisanie powieĹ›ci obyczajowej na miarÄ™ panoramy. ProĹ›ba zostaĹ‚a speĹ‚niona, w zupeĹ‚noĹ›ci i aĹĽ nadto, piĂłrem BartĹ‚omieja Butlewskiego, ale obwarowana zasiekami umyĹ›lnie utrudniajÄ…cymi mi dostÄ™p do jej treĹ›ci. Najpierw kontrastowymi, krzykliwymi barwami, ktĂłre w Ĺ›wiecie zwierzÄ…t czÄ™sto peĹ‚niÄ… rolÄ™ zniechÄ™cajÄ…cÄ… i ostrzegajÄ…cÄ… przed niebezpieczeĹ„stwem. Potem czerwonÄ… kropÄ… w prawym, gĂłrnym rogu okĹ‚adki z napisem „dozwolone od lat osiemnastu”. NastÄ™pnie zniechÄ™cajÄ…cym listem od autora umieszczonym na koĹ„cu ksiÄ…ĹĽki, a peĹ‚niÄ…cym rolÄ™ sita, na ktĂłrego dnie ma zostać wyselekcjonowany czytelnik intelektualnie dojrzaĹ‚y i koniecznie myĹ›lÄ…cy. RĂłwnieĹĽ nieĹ›miaĹ‚y, obok tak niewinnego okreĹ›lenia „obyczajowa”, dopisek w nawiasach „tylko dla dorosĹ‚ych”. By zakoĹ„czyć te zasieki zaporowÄ… cenÄ… siedemdziesiÄ™ciu zĹ‚otych bez jednego grosza. PokonaĹ‚am je wszystkie, przyznajÄ…c wrÄ™cz, ĹĽe podziaĹ‚aĹ‚y na mnie jak pĹ‚achta na byka. Im trudniej tym ciekawiej. Nie przejęłam siÄ™ takĹĽe uwagÄ…, ĹĽe powieść obfituje w mnĂłstwo sĹ‚Ăłw niezrozumiaĹ‚ych dla przeciÄ™tnego czytelnika. W obyczajowej? A jakieĹĽ w niej mogÄ… być niezrozumiaĹ‚e pojÄ™cia? PrzecieĹĽ to nie ksiÄ…ĹĽka popularnonaukowa! Co moĹĽe być w niej trudnego do zrozumienia, ĹĽe autor nakazuje mi zaopatrzyć siÄ™ w aĹĽ sĹ‚owniki?

   No moĹĽe! JuĹĽ po kilkudziesiÄ™ciu stronach zaopatrzyĹ‚am siÄ™ w dwa: jÄ™zyka polskiego oraz wyrazĂłw obcych i trudnych.

   Powieść zaczyna siÄ™ scenÄ… rozstania dwojga kochankĂłw tuĹĽ po akcie miĹ‚osnym. SmutnÄ…, przepeĹ‚nionÄ… tÄ™sknotÄ… i rozpaczÄ… mężczyzny za wychodzÄ…cÄ… z mieszkania kobietÄ…. Dobry pretekst, by zaciekawić mnie kim oni sÄ…, co siÄ™ staĹ‚o i dlaczego?   ChciaĹ‚am poznać caĹ‚Ä… tÄ™ wyĹĽej pokazanÄ… rodzinÄ™, do ktĂłrej oboje naleĹĽeli i zwiÄ…zane z niÄ… towarzysko lub zawodowo osoby. Wydarzenia bÄ™dÄ…ce ich udziaĹ‚em, doprowadzajÄ…ce do poczÄ…tkowej sceny, relacje oficjalne miÄ™dzy nimi, wzajemne wyobraĹĽenia o sobie tak bardzo odbiegajÄ…ce od tych skrywanych, osobistych, strzeĹĽone tajemnice rodzinne, analizowane poglÄ…dy na wszystko co niesie ze sobÄ… ĹĽycie spoĹ‚eczne. ZarĂłwno te dotyczÄ…ce zagadnieĹ„ szeroko dyskutowanych jak eutanazja, edukacja, wychowanie seksualne, demokracja, prawa konstytucyjne niepeĹ‚nosprawnych, jak i te drobne, irytujÄ…ce na co dzieĹ„: wyĹĽszość konwenansĂłw nad normami moralnymi czy przydroĹĽne krzyĹĽe i oĹ‚tarzyki budowane w miejscu wypadku. A wszystko opowiedziane gĹ‚osem narratora-intelektualisty, dodatkowo ponadprzeciÄ™tnie elokwentnego z manierÄ… oratorskÄ…. BudujÄ…cy zdania dĹ‚ugie, wielokrotnie zĹ‚oĹĽone na kilka wersĂłw. Z upodobaniem do zwrotĂłw sprzed wieku typu: dyscypuĹ‚, atoli, acz, naonczas, wszelako czy wonczas. Do tego z licznymi wtrÄ…ceniami z jÄ™zykĂłw obcych jak ergo, clou, de facto, ad hoc, passe partout czy bodyguard. I jakby tego byĹ‚o maĹ‚o, ze sĹ‚owami, ktĂłre poza Ĺ›rodowiskiem naukowym nie majÄ… prawa bytu w jÄ™zyku kolokwialnym: sedacja, prokrastynacja, ekspiracja, egeria czy eutrofia. A to tylko kilka skromnych przykĹ‚adĂłw. I co ciekawe. W ogĂłle mi to nie przeszkadzaĹ‚o. Nawet, jeĹ›li musiaĹ‚am posiĹ‚kować siÄ™ ktĂłrymĹ› sĹ‚ownikiem. Ten piÄ™kny, napuszony jÄ™zyk musiaĹ‚ taki być. OdzwierciedlaĹ‚ tÄ™ poĹĽÄ…danÄ… przez spoĹ‚eczeĹ„stwo powierzchniÄ™ ĹĽycia opisywanej rodziny. PokazywaĹ‚ gĹ‚adki, sĹ‚odki lukier w okrÄ…gĹ‚ych, uczonych sĹ‚owach, pod ktĂłrym kryĹ‚a siÄ™ warstwa spodnia. Ciemna strona ĹĽycia, z kroplÄ… dziegciu (a nawet Ĺ‚yĹĽkÄ…) w tej beczce miodu. WrÄ™cz tak mrocznÄ…, ĹĽe jestem zmuszona wprowadzić wzorem autora, cenzurÄ™ moich wraĹĽeĹ„ w postaci znaczka z okĹ‚adki.   Drugie ĹĽycie rodziny, ktĂłre miaĹ‚o decydujÄ…cy wpĹ‚yw na jej dzieje i trwaĹ‚ość, toczyĹ‚o siÄ™ za zamkniÄ™tymi drzwiami i to niekoniecznie w sypialni, a ktĂłre mogĹ‚am zobaczyć przez dziurkÄ™ od klucza ewentualnie spoza zasĹ‚aniajÄ…cych mi widok krzakĂłw. Ĺ»e podglÄ…daĹ‚am? PosĹ‚uĹĽÄ™ siÄ™ argumentem narratora: kto bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem!
   Wpadki ciÄ…ĹĽowe, Ĺ‚apanie męża na dziecko czy posiadanie kochanka to juĹĽ wĹ‚aĹ›ciwie norma i tym akurat narrator mnie nie zaskoczyĹ‚. Ale wiwisekcja ĹĽycia seksualnego bez zahamowaĹ„ kaĹĽdego z bohaterĂłw, gdzie rozwaĹĽania na inny temat stawaĹ‚y siÄ™ dygresjami, a nie kanwÄ… powieĹ›ci, trochÄ™ mnie zaskoczyĹ‚a. A wĹ‚aĹ›ciwie odwaga pisania o tym i to w ogromnym zbliĹĽeniu, bez cenzury. MiaĹ‚am wraĹĽenie, ĹĽe rodzinÄ… gĹ‚Ăłwnie kieruje jedna z najwiÄ™kszych namiÄ™tnoĹ›ci czĹ‚owieka jakÄ… jest seks, niekoniecznie w poĹ‚Ä…czeniu z miĹ‚oĹ›ciÄ…, ktĂłra staje siÄ™ wiodÄ…cym bohaterem jej ĹĽycia, waĹĽniejszym czasami od tego ostatniego. WcielajÄ…cej zasadÄ™ kaĹĽdy z kaĹĽdym (w dowolnym miejscu na Ĺ‚odzi, w kuchni, w ogrodzie, w pracy) i ĹĽe nic co ludzkie nie jest im obce: oral, petting, anal, fellatio, pissing, soft sadomaso, gwaĹ‚t, biseksualizm a nawet pedofilia i kazirodztwo. Boga nie ma, jest seks, a HIV gratis! Tylko, ĹĽe o tym ostatnim narrator nie wspomniaĹ‚. Nie mĂłgĹ‚. Tak, jak nie zawracali sobie tym gĹ‚owy opisywani przez niego bohaterowie.

   Zmienia siÄ™ rĂłwnieĹĽ jÄ™zyk opowiadajÄ…cego, ktĂłry gubi sĹ‚owa tudzieĹĽ czy ponderabilia na rzecz cipy, pipki, dziwki, rui czy pieprzenia siÄ™. A poniewaĹĽ sĹ‚owa z dziedzin nauki pozostaĹ‚y, to byĹ‚am trochÄ™ zdziwiona, ĹĽe na takÄ… ilość spermy tryskajÄ…cej, poĹ‚ykanej, rozmazywanej, marnowanej w grzechu Onana na co Ĺ›rednio trzeciej stronie, narrator nie uĹĽyĹ‚ tak piÄ™knego wyrazu jak ejakulacja. A przecieĹĽ, aĹĽ siÄ™ o to prosiĹ‚o.
Koniec cenzury.


   Jednym sĹ‚owem dulszczyzna XXI wieku. Ĺ»ycie rodziny, ktĂłrej grzechy i bĹ‚Ä™dy zaniechania, skrzÄ™tnie skrywane, pozostawione bez rozwiÄ…zania, a nawet dziedziczone, ujawniajÄ… siÄ™ w postaci czynĂłw karalnych dopiero w sali sÄ…dowej. W ktĂłrej mĹ‚odzieĹĽ uprawia seks dla przeĹĽycia wraĹĽeĹ„, przygody, towarzystwa, zabicia czasu, a rĂłwnieĹĽ z uprzejmoĹ›ci i zwyczajnej sympatii. Wnikliwe studium procesĂłw spoĹ‚ecznych, emocjonalnych i psychicznych, podbudowanych, jak sam autor pisze, dĹ‚ugimi latami gĹ‚Ä™bokich studiĂłw nad naturÄ… ludzkÄ… jako sÄ…dowy biegĹ‚y i mediator. Obraz współczesnej rodziny, ktĂłry mnie poruszyĹ‚, zaniepokoiĹ‚ i wywoĹ‚aĹ‚ mnĂłstwo pytaĹ„, a jednoczeĹ›nie sfrustrowaĹ‚ odciÄ™ciem siÄ™ autora od nich myĹ›lÄ…: JeĹ›li nie zrozumiaĹ‚eĹ› do koĹ„ca, co autor miaĹ‚ na myĹ›li lub jakie byĹ‚y jego intencje, to odstÄ…p od bezpoĹ›redniego zadawania mu tego rodzaju znanych ze szkół sakramentalnych pytaĹ„, a przeczytaj po prostu niniejszÄ… powieść raz jeszcze, a potem jeszcze raz i jeszcze... ZachÄ™cam. To ksiÄ…ĹĽka wielokrotnego uĹĽytku...

   I jeszcze jedno. Na tylnej okĹ‚adce wydawca umieĹ›ciĹ‚ napis CIEKAWA KSIÄ„Ĺ»KA. Absolutnie to okreĹ›lenie do niej nie pasuje. Jest nijakie w stosunku do treĹ›ci, zbyt letnie. UĹĽyĹ‚abym terminu oryginalna, bulwersujÄ…ca, obrazoburcza, a przede wszystkim OBNAĹ»AJÄ„CA KSIÄ„Ĺ»KA nasze spoĹ‚eczeĹ„stwo, współczesnÄ… rodzinÄ™, instytucjÄ™ maĹ‚ĹĽeĹ„stwa i na koĹ„cu samego czĹ‚owieka.

sobota, 19 czerwca 2010, clevera
http://clevera.blox.pl/2010/06/Prostowanie-weza-8211-Bartlomiej-Butlewski.html7.


   Случайно я наткнулась на Ваше приглашение поделиться мнением по поводу книги «Выпрямление змея».
   Как раз месяц тому назад я прочитала эту книгу (нашел и купил ее в интернете мой любимый муж) и очень этим горда, потому что прочитать ее было достаточно непросто. Это трудная книга, возможно даже одна из труднейших среди тех, которые я прочитала. Особенно сначала чувствовался привкус нравоучений, приемлемый лишь потому, что чередовался пикантными ситуациями. Однако уже со второго или третьего раздела меня втянуло так, что мне даже пришлось забыть о пунктуально приготовляемом для мужа ужине. Когда добралась до конца книги, была несколько ошеломлена, и это состояние прошло не сразу. В повести много так называемых острых моментов, появление которых в другом месте могло бы раздражать, но не в этом случае. Мало того – удивляют оригинальностью. Что могло заинтересовать даже меня – тридцатилетнюю состоявшуюся женщину, находящуюся в декретном отпуске, ожидающую прихода заработавшегося мужа и посвящающую избыток времени на чтение книг. По моему мнению, книга Б. Бутлевского, немного интригующая, немного пионерская, предназначена прежде всего для женщин, которые благодаря ней могут узнать о реакциях мужчин при столкновении с бабьим менталитетом, а также об угрозах, подстерегающих таких же наивных как я девушек, упоенных стабильностью со своим замечательным избранником. Также и женщина может присмотреться в этой повести как в зеркале, увидеть свое затушированное макияжем и завуалированное женственностью отражение. Книга местами шокирует. Шокируют прежде всего перепитии ее героев. Вроде и обычные, но не совсем. Я, например, даже не подозревала о существовании многих вещей, а теперь задумываюсь, не происходит ли что-либо подобное за стенами нашего многоэтажного дома. Обманичива обложка книги. Сначала создает впечатление книги для детей, но совершенно опредлеленно опровергает его выразительная надпись, известная из телевидения – красный круг и надпись «только для взрослых». В процессе чтения постаралась связать сцену на обложке с описанием и сюжетом. Но эта детская картинка и отклеивающиеся углы как бы соединяющихся частей обложки впечатляют меня до сих пор. Эта книга тревожит. Может быть даже гипнотизирует. Не буду описывать ее содержания, достаточно сложного, неясного (не сжатого) в выражении и растянутого во времени. Невозможно ее в нескольких предложениях ни пересказать, ни передать содержание. Нельзя также ее сравнивать и классифицировать. Собственно, у меня создалось впечатление, что содержание играет роль второстепенную. В слоях слов более важным от неторопливого сюжета являются полемизируемые взгляды, классификация человечских чувств, и скорее всего неоосознанные воспоминания автора. Многие книги из тех, что я прочитала, меня впечатлили. Просто так. Но эта книга вызвала такую силу эмоций, какая возможна только в особенных моментах, когда возникает небывалое извержение собственных чувств в объятиях кого-то очень близкого. С повестью «Выпрямление змея» можно подружиться. Рекомендую.

Барбара Штандарович
домохозяйка из Влоцлавка
http://www.przeczytaneksiazki.pl/kategoria-0-34-recenzje.htm8.
   Повесть Бартломея Бутлевского «Выпрямление змея» - типично бытовая повесть. Автор богатым и красочным языком очень правдиво описывает ежедневную жизнь различных социальных групп. Показывает также решения проблем различного характера, зависимости и связи, выступающие в этих общественных слоях. Очень выразительно автор описывает возникающие семейные, дружеские и общественные проблемы, не скрывая и очень ярко представляя также и вопросы интимного характера. Очень правильно то, что автор предназначает свою повесть для взрослого читателя. В повести очень последовательно и понятно показаны проблемы, держущие читателя в напряжении и заинтересованности в отношении дальнейших событий и судеб ее героев. При внимательном чтении читатель обязательно найдет что-то и для себя, в книге много поучительных практических советов, позволяющих избежать похожих ошибок в своих собственных действиях, поэтому рекомендую познакомиться с ней читателей. Лично я прочитал с огромной радостью и заинтересованностью эту поучительную повесть.
   Обращаюсь к автору со словами признания и желаю ему успехов в личной жизни, а также создания дальнейших литературных произведений.

С уважением,
Зигмунт Моравски9.
Бартломей Бутлевски "Выпрямление змея"
   Не могу не чувствовать респекта по отношению к автору, написавшему дебютантскую повесть объемом в 740 страниц. Намучился с выбором выражений и вставлением точек в нужном месте, прежде всего описывая сексуальные акты, в том числе лесбийские и инцест. Не могу не уважать издетеля, познаньского Общества беспартийных деятелей справедливости и права, за то, что также задебютировал, все эти выражения и точки собирая в целое, украшивая иллюстрациями, помещая в обложку, печатая, назначая цену в 69,99 злотых и присылая журналу «НЕТ» бесплатный экземпляр. Но наряду с этим не могу не обратить внимание, что все это полная графомания, неграмматическая болтовня и бессмысленный поток слов бесталанности в квадрате. Автор, издатель – не идите этим путем. Делайте то, что вы, по всей видимости всего умеете и можете: программирование, экспертизы и судебное медиаторство.

Еженедельник «НЕТ», № 21/2010, стр.12, Рубрика: Не рекомендуем
http://www.nie.com.pl/art23252.htm


РИПОСТА
   Лишь вчера, роясь в интернете, я наткнулась на редакционную рецензию книги «Выпрямление змея» Бартломея Бутлевского, размещенную в журнале «НЕТ». Проглотив горечь неприятного осадка, вызванного ядовитым текстом, как же резко отличающимся от других рецензий, решила черкнуть несколько слов рипосты.
   Одним лишь рутинным критиканством не удастся восстановить читаемости газет или журналов. Трудно относиться с респектом к журналисту, пытающимся формировать мнения читателей, не сочтя за труд внимательного ознакомления с материалом, о котором пытается выражаться. Потому что при анализе каждого выражения (что, кроме расставления точек, я делаю неплохо – как верно сделано вывод в рецензии), я пришла к мнению, что эти выводы основаны главным образом в лучшем случае на двухчасовом листании страниц книги, прерываемым рытьем интернета в поисках информации о квалификациях автора повести и издателя. Вышеизложенное утверждение о дилетантстве рецензента может подтвердить квиз, размещенный на нашем сайте. Совершенно очевидно, что рецензент не смог бы его осилить.
   В общем и целом, кроме простых, голословных, ничем не подтвержденных эпитетов, рецензия журнала «НЕТ» не содержит ни одной существенной ссылки к содержанию произведения. А наличие в книге точек и выражений заметит даже и абсолютно безграмотный. Зато подчеркнута общедоступная информация о цене книги, количестве страниц, дебюте автора и полного названия издательства – скорее всего именно оттуда рецензент черпал вдохновение для своей критики. Определения «бесталанности в квадрате» и «неграмматическая болтовня» больше хвалят адресата, чем наносят какой-либо вред, потому что не сложно написать и издать книгу, имея для этого талант, а примененный грамматический стиль является специально использованным автором средством выражения, увиденным, но непонятным для рецензента. Вероятнее всего и Мицкевич был им (ей) раскритикован как маниакальный приверженец тринадцатислогового стиха.
   Что же касается сомнений в нашей наивности, проявленной в прислании журналу «НЕТ» «бесплатного экземпляра» книги, то не о чем жалеть. Стоило это сделать. Разочарованы мы лишь своей уверенностью в том, что приличная редакция хотя бы поблагодарит за подарок или поинформирует, в каком номере еженедельника появится упоминание о повести, так ожидаемая издателем-спонсором.
   И, наконец, последний вопрос. Уже несколько лет продолжаются дискуссии высокого полета о том, читать ли книги детям. Это привело к тому, что теперь уже книга ассоциируется с вещью, предназначенной для детей, учебником или обязательной для чтения школьной программой. Автор повести «Выпрямление змея» хотел изменить такое направление, написав книгу исключительно для взрослых. Удалось ему или нет - покажет время. Но совершенно очевидно, что рецензент(ка) находится на уровне творчества, предназначенного для детей

Эльжбета Хойнацка
издатель
http://forum.nie.com.pl/showthread.php?p=373436#post373436
10.


   Мой подход к книге под названием «Выпрямление змея» был достаточно осторожным. Обычно я читаю криминалы и ужасы или же, наоборот (в зависимости от настроения), повести веселые или романтические. Но если уже в интернете это название стало появляться все чаще, то в свою очередь, и я отнеслась к ней уже смелее. Должна признаться, что цена книги и ее объем – почти 750 страниц – немного меня ошеломили. Но если кто-то любит книги, то покупает их и читает.
   Уже в самом начале заинтересовала меня ситуация внезапной смерти жены одного из героев. Как он справится в дальнейшей жизни, пронзительно красивый, сексуальный и обеспеченный мужчина с очень деятельной дочкой? Предполагался сюжет хорошей, сердечной истории. А тут вдруг – раз!
   Павел, чего я никак не ожидала, подошел к жизненным ситуациям полностью потребительски. Был окружен постоянными и случайными любовницами, навязчивыми девушками разного возраста. Сам он позволял относиться к себе как господину и хозяину. К этому присовокупились успехи на работе и, разумеется, деньги. Это привело к тому, что от всего этого у него помешалось в голове. О себе самом у него сложилось очень высокое мнение, решил, что может многое, а на самом деле не мог справиться ни с малолетней дочерью, ни с семьей. Собственно, вообще ни с чем. Как будто бы стопроцентный мужчина, а не сумел предотвратить нарастающие конфликты. Таковы эти так называемые «несгибаемые» мужчины.
   Окружающие его люди удивительны. Как будто бы нормальные, но у каждого свои тайны. Каждый из героев ведет свою собственную игру, чтобы что-то для себя выгадать – например, верная жена умершего друга, ее закомплексованная дочка, Бася – деревенская любовница, Виолетта – постоянная любовница другого героя. Неужели люди именно такие?! Наверное, да. На каждом шагу сталкиваюсь с изменой, лицемерием, эгоизмом и не приниманием во внимание другого человека. Все эти люди из повести до боли реальны. Знаю такие реальные истории.
   А постельные и не совсем постельные сцены действительно очень пикантны. Для взрослых!
   Подводя итог, и несмотря на то, что это мой не самый любимый вид литературы, считаю, что я не потеряла времени (и денег), познавая сложные, но насколько же интересные судьбы героев повести «Выпрямление змея». Эта книга действительно стоит того, чтобы ее прочитать. В дополнение соглашусь с некоторыми жизненными отображениями автора, например с тем, что каждый должен еще при жизни быть готовым оставить этот мир, без отягощения проблемами своих близких после смерти. Это я запомню навсегда и поступать буду именно так.

Беата Лекка11.


   «Выпрямление змея» Бартломея Бутлевского - это повесть, которую после поверхностного ознакомления довольно легко дискредитировать, но которая после более внимательного анализа набирает силу. По моему мнению, она несколько недооценена, заслуживает как минимум на критику в серьезной литературной прессе. Безусловно, на первый взгляд есть несколько поводов для создания впечатления неуместной шутки и недоразумения, но дальнейший анализ принуждает к сравнению, в конечном счете это выглядит так, что мнимые слабые стороны книги оказываются ее силой.
   Выпрямление... иногда, в общем и целом, раздражает (с точки зрения языка и мысли), не проста в читании хотя бы из-за чрезмерности текста, избытка информации, излишества, временами из-за длиных тирад и т.п. – но с другой стороны, не должна ли литература быть иногда раздражителем, обращать на себя внимание, не должна ли требовать от читателя определенного усилия, даже и физического? Стиль повести, мягко выражаясь - эклектический, все-таки последовательный и скорее оригинальный, чем подражаемый или подсмотренный у кого-то, хотя бы на нашем польском дворике. Наибольшие проблемы создает, безусловно, язык: в некоторых местах непонятно – не являются ли многочисленные примеры косноязычия или даже ошибок сознательной работой автора или это просто плохой польский язык, если однако дать автору и издателю кредит доверия, а нарратора принять за фиктивный голос (потому что это только голос, один из многоих в этой разноголосой повести, что может быть хоть и не новой, но хорошей идеей), а не голос автора, говорящим его, т.е. автора, голосом, то можно признать повесть одним из наиболее интересных дебютов за последние 20 лет.
   Проблемы с языком, а именно: раздражают дети, выражающиеся помпезным, риторическим языком, однако этот литературный прием отдает не только Виткаци, но и отделяет книгу от реальности, что также похоже на умышленные действия, потому что хоть и действие и происходит в современной Польше, но не очень понятно, где и когда именно, и не старается быть наивным реализмом, «отражающим жизнь», а становится литературой художественой, подчеркивая свою фиктивность и автономичность. Конечно же, можно ее при этом отнести к действительности, однако скорее к действительности как определенного мировоззрения или состояния души, чем к «картине» или фрагменту так называемой «реальной» жизни, а если отнестись ее как пародию таких повестей или сериалов как «Дом над разливом», то книга набирает еще и другое измерение. «Выпрямление змея», возможно, и «бытовая повесть» как указано на обложке, но и семейная сага, повесть не только полифоничная, но и многомерная, также и эклектичная по виду, как и упомянутый стиль. Как бы то ни было, о сексе у нас давно никто так не писал, хотя попытки и имели место (например, Д. Битнер) – без стеснений, свободно, откровенно ( существует секс детский, секс недоразвитых людей, есть свингеры, нимфоманки, сексоголики и т.д.), и здесь, однако же, секс становится фиктивным, гиперболизированным, отчасти фантастическим. Могут на него обидеться Дульские, хотя с порнографией «Выпрямление змея» не имеет, согласно обязывающего определения ничего общего, не приводит к «половому возбуждению», будучи, тем не менее, очень отважной в «постельных» сценах. Дульские обиделись бы также, а возможно и еще более, на многие взгляды различных персонажей, звучащие как нарушение разного рода табу, начиная от критики крестов на дорогах так называемой «нормальной» семьей, по вопросы финансово-экономического характера (главным образом именно эти взгляды и образы соотносятся к «действительности» как «мировоззрение», т.е. на внешнюю основу книги.). Это склоняет к подозрению, что повесть пробует на зуб мещанство, и что пытается его обнажать и высмеивать – в конце концов повесть заканчивается «счастливым» (?) союзом дочери с отцом, дочери, сознательно и по своей воле изменяющей своему мужу с собственным отцом, которого она же, собственно говоря, и соблазнила, и с которым добровольно спит в течение многих лет. Любовь и счастье такой пары может быть очень трудным для принятия не только для Дульских – но вопрос, возможны ли они вообще, создает интересное впечатление.
   Повесть пробуждает интертекстуальных демонов или ангелов, потому как также финал (хотя и не только он один), является выразительным, но интересным образом переформулированным отражением «Лолиты», и даже независимым от авторских намерений, но при этом «Выпрямление змея», как и «Лолита» относится скорее к другим книгам, чем пособие по педофилии или моральное осуждение (Бутлевски, кстати, рассудительно не правозглашает дешевых судилищ). Является ли стеченим обстоятельств то, что наряду с (также более чем по одной причине) Виткацием, видно в ней Параграф 22, например потому, что как у Геллера каждая глава представляет разные персонажи, так и потому, что Параграф замахивается на разного рода святости, которых и в мыслях нельзя подвергать сомнению? Чувство юмора – на мой взгляд его в повести много, причем очень неплохого качества – припоминает скорее Виткация, чем Геллера, но этого автор, скорее всего, не должен стыдиться. А вышепомянутый финал и тема инцеста отсылают дальше, например к Манну и «Избранному», другой темой – к повести Ненацкого для взрослых, и так можно было бы продолжать еще и еще. Кто-то может сказать, что эти соседства и ссылки претензиональны, можно, однако, вне сомнения небезосновательно, защищать аргумент, что больше возвышает, чем принижает текст. Интертекстуальность сама по себе не является преимуществом, но «Выпрямление змея» с упомянутыми титулами выглядит совсем даже неплохо.
   Повесть является более сложной конструкцией, чем может показаться. Рассказывает, например, о тех же самых событиях с различных перспектив, в том числе временных (опять Геллер?), последовательно, в каждом отдельном случае по разному, создавая довольно тонкое переплетение, модную сейчас «клубковатость», связывая «всех со всеми», в котором нелегко ориентироваться, но слежение за которым создает удовольствие «закрытия» всех тем и создает чувство освобождения. И с точки зрения эстетики это не является негативным. Наконец, возьмем название повести и ее метатекстовую функцию: дословно – Выпрямление... это только сексуальный намек, но противоречит этому способ, каким автор играет мотивом змея во всей повести, где змей выступает в различных ролях и значениях, например, в библейском (хотя бы упоминание библейских имен, таких как Эва, супружеская пара Юзеф и Мария), идиоматическом («держать змею за пазухой» и т.п.); более того, змея, проглатывающая собственный хвост, была символом времени колистов, мифического, святого – если его выпрямить, время будет течь в одной линии, как для двух героев повести в ее финале, которые вырвались из заклятого круга. Может быть, это интерпретационное преувеличение, но ничего нельзя сделать с тем, что повесть представляет и такие «высококультурные» ассоциации, вместе с ссылками, например, как «Сто лет одиночества». Похожих «игр» для любящих охотничьи развлечения читателей еще больше, обратите внимание, например, на «закамуфлированные» названия песен, вплетенные в главный текст, и наверное имеющие такой же ключ. Но это все только примеры, первые впечатления.
   «Выпрямление змея» имеет как минимум амбиции, а это уже много, причем амбиции не примитивные, чтобы, например, «шокировать» для самого шока и на этом закончить. Чтобы этой книге не навредить, читатель и профессиональный критик должен увидеть в ней хотя бы столько. Обходить молчанием – это не рецензия, непокорность подсовывает следующий вывод: Если «Выпрямление змея» является все-таки графоманией, то представляет собой лакомый кусок для умного рецензента, который смог бы эффективно и профессионально разнести книгу в пух и прах, поиздеваться подробнейше над автором, не ограничиваясь двумя предложениями, и обнажить литературу, портящую вкусы публичности. Но пока что еще никто на такое произведение не поднял руку. Из жалости?

Мачей Щверкоцки12.


   Пани Эльжбета, я внимательно прочитала все, что содержит сайт, касающееся издания пятилетних, как я прочитала в блоге, литературных усилий Бартломея Бутлевского. Я от всей души желаю Вам успехов, чтобы эти усилия не пропали даром, очень поддерживаю альтернативные инициативы, борюсь с официальным движением на моем блоге. Но я чаще всего плохо пишу о прочитанных книгах, а если книги присылают на мою электронную почту, то пишу плохо лишь в частном порядке. В обоих случаях авторы меня ненавидят, вписываются потом ко мне на блог как аватары, а я получаю каждую неделю книги в электронном виде на свою почту, томики стихов также, а если указываю свой адрес, то в обычном виде с дарственными надписями. И я им пишу плохо, но Вам ведь не это нужно. Книга уже закончена, мое мнение уже неважно, она должна найти почитателей, людей на свете много и потребностей также много. То, что Вы делаете, это очень хороший американский маркетинг, но я боюсь, что в Польше он не на месте, потому что люди в Польше не ищут своих потребностей в книгах, так как не являются свободными.
   В свою очередь, очень мне понравился блог пана Бартломея, правильный и направленный в общество. К сожалению, я не могу принять участия в его жизни, т.к. сама веду блог с артистическим профилем и затрагиваю совершенно другие аспекты, совершенно нет энергии на те стороны жизни, которых я не знаю.
   Прошу Вас, не сердитесь на меня за то, что не могу помочь на Вам, ни автору.
   С теплотой,

Эва


   Да, пани Эльжбета, разумеется, Вы можете это поместить.
   Дело в том, что из-за слишком короткой человеческой жизни я ищу произведений ценных, и немилосердно проезжаюсь на моем блоге по тем, которые были удостоены наград. Также критикую молодежь, которая благодаря влиянию других людей, а также родителям, дедушкам-бабушкам ужасно ленится, отбирает стипендии и награды у тех, которые не имеют такой же жизненной силы.
   Я читала фрагменты «Змея» и думаю, что повесть имеет все шансы на завоевание популярного, артистически несформированного читателя. Прошу не сердиться, но книгу я не прочитала и мое мнение ни в коей мере не арбитральное, таково было мое первое, возможно ошибочное, впечатление. В данный момент абсолютно некогда этим заняться, книга очень объемная, а ничего не смогу сказать, пока не прочитаю полностью. По моему мнению, автор использует язык слишком экзальтированный, грубиянский, культовый, не пишет прямо и коммуникативно, представленные сцены окрашены драматизмом, драматизм же должен вытекать из силы представленного образа сам. Поэтому блог автора хороший, откровенный и интервенционный. Пишу так на всякий случай, т.к. прочитала, что автор пишет следующую книгу.
   Необходимо понимать, что есть разная литература, и я поддерживаю такие амбициозные события, я не имею с этого никаких денег и это чисто абстрактные действия. Но я художница и, чтобы прожить, писала картины на продажу так, чтобы понравилось, чтобы купили. Популярная литература является ведь параллельной литературой и я не имею ничего против нее. Если Вам удастся попасть в нужного читателя, то обе стороны будут довольны. Только теперь в Польше все движется в одном направлении и побеждают критики, выбирающие фамилии, часто даже не читая произведений.
   От всего сердца желаю успехов,

Эва

13.

Акты героизма (рецензия для взрослых)

   В теперешнее время нужно иметь действительно серьезные причины, чтобы написать произведение, которое объемом соизмеримо эпическим баталиям классиков девятнадцатого века. Бутлевски в «Выпрямлении змея» взял на себя этот риск, хотя было бы намного лучше, если бы остался верным духу времени и создал книгу, скроенную на меру выдержки читателя.

   У меня есть собственная теоория относительно объема повестей, особенно современных: каждую практически без исключений следовало бы уменьшить на 1/4. Лучше оставить читателя не до конца насытившимся, чем перенасытить сверх меры, так как мозг часто реагирует так же, как и переполненный желудок – в определенный момент отказывается принимать новые порции содержания. В случае же дебютантской повести Бартломея Бутлевского эта теория однако же неприменима – если бы этому произведению сократить половину его содержания, если бы эту прозу интенсифицировать, сжать, сдисциплинировать, заставить быть скромнее, было бы лучше и для самой повести и для читателей. Не стоит себя обманывать: в теперешнее время нужно иметь действительно серьезные причины, чтобы как написать, так и прочитать произведение, которое объемом соизмеримо эпическим баталиям классиков девятнадцатого века. Бутлевски в «Выпрямлении змея» взял на себя этот риск, хотя было бы намного лучше, если бы остался верным духу времени и создал книгу, скроенную на меру выдержки читателя. К сожалению, автор поступает так, как если бы подражая Бальзаку, верил в отражение мира в шкале 1:1.

   «Выпрямлении змея» начинается предложением – причем даже не самым длиным в повести – насчитывающим 88 слов (!!), и уже это обстоятельство говорит на тему его творческих методов само за себя: Бутлевскому чуждо чувство меры. В процессе чтения у меня не раз и не два складывалось впечатление, что автор слишком полюбил сам процесс писания, своего писания, и так был во время нанесения текста на последующие страницы доволен собой, что не сумел предолеть охватившего его потока слов. Его многоярусные, многоэтажные сверх меры фразы требуют отнюдь не слабого усилия и отваги, а усилия эти, к сожалению, лишь изредка вознаграждены удовольствием, получаемым читателем. Эта проза намного чаще вызывает раздражение своим очевидным избытком, гротеском Гаргантюа, чем удовольствие, плывущее от прекрасной конструкции отдельных сцен, абзацев и глав. Бутлевски старается быть легким и остроумным, и в некотоых случаях это ему удается. Но почти сразу же снова охвачен неконтролируемой говорливостью, которая приводит к тому, что описание сцены поминок, например, занимает пять страниц.

   Книга является разновидностью монструальной семейной саги, в которой на первый план выдвинут персонаж главного героя повести Павла, его жены, погибшей недавно в автомобильной катастрофе, и одиннадцатилетней дочери. Кроме них в повести выступает целая плеяда лиц, множество которых создает сходство повести сериалам «Мода на успех» и «Династия». Человеческие отношения, в особенности семейные, описаны в повести с терпеливой чрезмерной подробностью и монотонностью. Конструкция эта, однако, построена настолько подробно, насколько и малоправдоподобно. Описывая супружество Павла и Эвы на протяжении более десяти лет, супружество идеальное, практически непорочное, окрашенное бесконечными сексуальными эксцессами (оба супруга привыкли к «многоразовому, острому, исчерпывающему сексу в течение суток»), и любовью, закрытой для вмешательства внешнего мира. Бутлевски впадает, по большому счету, в гротеск. Собственно, гротеск является прекрасной литературной формой, если используется осознанно. Но о «Выпрямлении змея» этого сказать нельзя – повесть является гротеском неосознанно и многократно становится даже комической: «Интуитивно почувствовал, что ее внимание особенно магнетически привлек его толстый, тяжелый, пурпурный пенис, заметны были следы ее внутренней борьбы, возникшей от нерешительности, не броситься ли безумно на него опять.»

   Возвращаясь к цитируемому предложению: «Выпрямление змея» - это повесть, как свидетельствует надпись на титульной странице «для взрослых». И в действительности таковой является, только в такой лишь степени и по тем же самым причинам, что и журналы в стиле «Cats». Внесу ясность: я не имею ничего против секса, ни в жизни ни в литературе. Абсолютно ничего не имею и против порнографии. С одним исключением – порнографии нет места в литературе. Буковски, Миллер и Рот, не раз и не два обвиняемые в ее пропаганде, гораздо белее скромны в приподнесении нам эротических сцен, чем Бутлевски, их повести не менее «для взорослых», чем «Выпрямление змея», однако эти писатели, создавая из секса элемент провокации, более высокохудожественны. Бутлевский же, обнажая как бы между прочим печальный недостаток польского языка в этом отношении, просто вырубает куски порно, где дословность смешивается с научным жаргоном. Первый попавшийся пример: «Павел вынул палец из влагалища и влажный, теперь уже осторожно, смело вставил его в анальное отверстие девушки. Марта сладострастно застонала, напроизвольно поднимая вверх бедра, позволяя Павлу на более глубокое проникновение.» Таких фрагментов достаточно много, ведь главный герой – тип суперсамца, мужчины, перед которым женщины, все без исключения, опускаются на колени, предварительно все с себя сняв, чтобы вышеупомянутые действия были возможными. И, собственно, нечего гороиням повести Бутлевского удивляться, т.к. Павел – тип мужчины, которого в так называемой действительности встретить было бы очень трудно. Трюки неутомимого быка могли бы даже ввести в комплексы многих читателей-мужчин, если бы все эти любовницы не имели так очевидной конституции эротической мечты: реальности в них на самом деле не много, зато либидо в избытке. Женщины в «Выпрямлении змея» не имеют духовной жизни, а если даже и имеют, то проявляется она в форме перманентной течки, которая заставляет их отдавать свои тела всеми мыслимыми способами и в любое время.

   Но можно ли их за это осуждать? «Павел был божественен. В него были влюблены почти все девушки.» Поэтому ничего удивительного, что к его красоте не остается равнодушной и его собственная (одиннадцатилетняя!) дочка. Терезка, достойный отпрыск своего отца, слишком умная, всесторонне одаренная, невыразимо красивая, после смерти матери успешно соблазняет своего отца, перед этим набравшись соотвествующего опыта со старшим на несколько лет кузеном, а также с любовницей отца. Эта уверенная в себе девочка ночью с вышеупомянутым кузеном ведет себя так, как будто бы принимала участие в конкурсе на должность в публичном доме: «обхватила его твердый, как сталь, пенис губами и начала производить головой равномерные фракционно-пульсирующие движения». Можно иметь разные фантазии, но «фракционно-пульсирующие движения»???

   Для пояснения: если посвящаю эротической жизни героям повести Бутлевского столько времени, то делаю это по количественным причинам – секс в разнообразных вариациях и конфигурациях занимает в «Выпрямлении змея» кошмарно много места. В конечном итоге однако, из двух зол – фрагментов порно или описания на нескольких страницах обустройства различных домов - решительно выбираю второе.

   Размышляя, к какому же виду отнести настоящее произведение, я пришел к выводу, что к нему следует относиться как к некому феномену, причудливой разновидности. Поэтому прочтение мной «Выпрямление змея» считаю актом читательского героизма, безусловно наибольшим в 2010 году, и одним из наиболее серьезных в жизни. Но других читателей – очень сожалею, уважаемый автор, прекрасно понимаю, скольких усилий стоит написание хотя бы нескольких страниц – к подобному героизму скорее всего не призываю. Ars longa, vita brevis, уважаемые господа.

8 января 2011 г.


Гжегож Кжимяновски

http://www.esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=11059


РИПОСТА

   С большим вниманием я ознакомилась с текстом Гжегожа Кжимяновского под названием "«Акты героизма (рецензия для взрослых)»" na stronie http://www.esensja.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=11059. С откровенным уважением склоняю голову перед свободой оценок и взглядов. Однако не могу противостоять впечатлению, что повесть «Выпрямление змея» была слишком трудной для именно этого рецензента. Пан Кжимяновски, как сам открыто признает, предпочитает книги тонкие, с несложной основой и, скорее всего, с веселым, быстрым сюжетом. В любом случае, не такие как повести классиков девятнадцатого века. Ну что же, «Выпрямление змея» далека от несложной, легкой и приятной прозы Иоанны Хмелевской, к слову, очень ценимой мной писательницы. Действительно, степень трудности этого произведения можно приравнять к таким произведениям как «Улисс» или «Идиот», либо польским «Ночи и дни», «Семья Поланецких», «Соблазнитель». Могу поспорить, что Гжегож Кжимяновски ни с одной из них не столкнулся вплотную.

   Главным образом пан Кжимяновски заострил свое внимание на эротическом аспекте сюжета, которого побочным, но важным заданием было приманить к прочтению повести также малоразборчивого читателя, заинтересованного наиболее пикантными моментами повести. В свою очередь, те наиболее важные элементы произведения, содержащие глубочайший анализ жизненных случаев людей и их поведения, а также отображение современной жизни общества до такой степени измучили критика, что отнесся он к ним поверхностно либо совсем пропустил.

   Интересен подход рецензента, который как ученик в школе подсчитывает оставшиеся к прочтению страницы заданной, но очень нудной литературы, вместо того, чтобы заострить свое внимание на идеях автора, характеризует предложения повести количеством использованных слов, а описание событий оценивает, измеряя их содержание количеством страниц. Однако, при своей литературной скурпулезности, критик не указал рекордного предложения на страницах 738/739 (273 слов), ограничивая свою пунктуальную стастистику первым предложением повести.

   На первый взгляд рецензия негативная, однако она лишь утверждает меня во мнении, что повесть «Выпрямление змея» необычна, оригинальна и слегка удивляет своей формой и содержанием даже так опытного, с уверенностью можно утверждать, критика. В свою очередь, приятные слова об удовольствии, плывущим «от прекрасной конструкции отдельных сцен, абзацев и глав», заслуживают на слова благодарности, которые настоящим Вам адресую.


Эльжбета Хойнацка
издатель