Stowarzyszenie Bezpartyjnych Orędowników Sprawiedliwości I Prawa

Strona główna       Kontakt        Cele        Oferta        Statut        Lista założycieli        Rekomendacje        Linki



Lista założycieli Stowarzyszenia BOSIP

Bezpartyjnych Orędowników Sprawiedliwości I Prawa



Elżbieta Hojnacka

Anna Hołysz

Jolanta Michalska

Piotr Łoszyk

Elżbieta Rataj

Eugeniusz Gładyszak

Zenon Starzak

Ewa Andrzejak

Majka Wieloch

Marcin Butlewski

Katarzyna Trocińska

Bartłomiej Butlewski

Józef Hojnacki

Małgorzata Fijak

Zygmunt Morawski